News

Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „ŁABĘDY”

Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „ŁABĘDY” jest stowarzyszeniem którego celem jest rozwijanie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności wychowawczej i propagatorskiej na rzecz rozwoju sportu, pielęgnowanie tradycji sportowej wśród mieszkańców dzielnicy Łabędy.

Klub obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się z dotacji przyznawanej przez Urząd Miasta Gliwice w okresie półrocznym oraz z Fundacji RADAN- przekazywanych środków finansowych z tytułu 1%, a także z datków.

Klub posiada grupę seniorów oraz grupy młodzieżowe i dziecięce; łącznie 5 grup. Otrzymane środki finansowe przez fundację RADAN zapewniają przede wszystkim zawodnikom grup młodzieżowo-dziecięcych wyjazdy (transport) na sparingi, mecze i turnieje. Z zasilenia 1% przez Fundację RADAN został zorganizowany piłkarski mini turniej z okazji Dnia Dziecka, Klub zapewnił wszystkim uczestnikom (dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Łabęd) upominki, tj. każda grupa wskazana przez nauczycieli dostała pamiątkowy puchar, a indywidualnie zawodnicy otrzymali poczęstunek w postaci soczków, słodyczy i owoców. 15.12.2019 r. Zorganizowaliśmy V Świąteczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Zarządu ŁTS Łabędy rocznik 2007 i młodsi. Z celu 1% środki finansowe zostały przeznaczone na zakup dla uczestników turnieju gadżetów upominkowych w postaci kominów sportowych, toreb treningowych i plecaków, a także na poczęstunek dla zawodników i trenerów biorących udział w Turnieju. Pozyskane i przekazane środki z celu 1% przez Fundację RADAN pozwoliły nam w ubiegłym roku na utworzenie po raz pierwszy grupy Żaków – rocznik 2012 i młodsi, co dało możliwość zakupu specjalnych bramek, przystosowanych dla w/w rocznika o wymiarach 1,55m x 3m. Nasi seniorzy po rundzie wiosennej awansowali z Klasy A do Ligi Okręgowej. Możliwość awansu przekłada się na uzyskanie 1% z pożytku publicznego, jako Klub mogliśmy sfinansować transport, sędziów – grupy seniorów.

 

Wróć