News

Art Reno - impreza Stare Tarnowice kompleks zamkowy

Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare pragnie serdecznie podziękować Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego i Działalności Charytatywnej Radan za udzielone wsparcie w czasie uroczystego otwarcia Zamku Tarnowice Stare. Jesteśmy dumni, nie tylko z pomyślnego zakończenia renowacji i rewitalizacji Zamku Tarnowice Stare, będącego perłą architektury renesansowej, ale przede wszystkim z tego, że inicjatywa podjęta przez nas na rzecz regionu spotkała się z tak gorącym przyjęciem i dodatkowym wsparciem z Państwa strony. Jesteśmy pełni podziwu dla ludzi, którzy nie pozostają głusi na potrzeby instytucji działających na rzecz rozpowszechniania kultury i sztuki w społeczeństwie. Zwłaszcza, że Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare, powstała w 2005 roku, obrała sobie za główny cel wspieranie opieki nad Kompleksem Zamkowym w Tarnowicach Starych oraz popularyzowanie szeroko pojętej kultury i sztuki w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Wynika to z głębokiego przekonania założycieli Fundacji, że Kultura i Sztuka, oprócz zapewnienia pewnego rodzaju rozrywki i duchowej odnowy, kształtuje światopogląd, rozwija wyobraźnię, działa terapeutycznie, a także pozwala na inne widzenie rzeczywistości oraz inspiruje. Powyższa misja realizowana jest poprzez zapewnienie młodzieży bezpośredniego kontaktu ze sztuką, odkrywanie w młodych ludziach talentów, zainteresowań oraz aktywne angażowanie ich w sprawy społeczne i kulturowe. Już dziś możemyposzczycić się pierwszymi sukcesami, jakimi są pomyślne przeprowadzona renowacja i rewitalizacja Zamku w Tarnowicach Starych, a zakończyły się uroczystym otwarciem Zamku i oddaniem renesansowej budowli dla społeczeństwa, które miało miejsce 18.06.2011 r. i zostało wsparte przez Państwa Fundację. Państwa postawa jest dowodem na to, że coraz szersze kręgi społeczeństwa są świadome znaczenia kultury stanowiącej dobro, które trzebabronić i pielęgnować, gdyż to nie siłą oręża przetrwaliśmy zabory, czy czas komunizmu, lecz właśnie siłą kultury dającej naszym przodkom poczucie jedności, bezpieczeństwa i przynależności do narodu polskiego. Wszyscy powinniśmy dbać o spuściznę minionych pokoleń oraz pomagać w kształtowaniu młodych ludzi. Cieszymy się z Państwa zaangażowania i jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udzielone nam wsparcie, oraz jednocześnie zapewniamy, że zostanie ono wykorzystane w całości na potrzeby kultury i sztuki, z pożytkiem dla naszego społeczeństwa.

Wróć