IKAR-CISA 2016

Na międzynarodowym kongresie służb ratownictwa górskiego IKAR-CISA 2016, odbywającym się w tym roku w masywie gór Rila w Bułgarii, pracowała najliczniejsza w dotychczasowej historii, 11-sto osobowa reprezentacja polskich ratowników górskich GOPR (pośród 235 reprezentantów służb z całego świata).

Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala podnosić standardy bezpieczeństwa pracy ratowników oraz stosować w służbie najnowsze osiągnięcia techniczne i metodyczne.  W trakcie szkolenia ratownicy mieli możliwość analizowania zakresów bezpieczeństwa używanego sprzętu i jego wytrzymałości, a także pracować w poszczególnych komisjach ratownictwa: naziemnego, z powietrza, lawinowego oraz medycznego, doskonaląc swoje umiejętności w tematyce związanej z ratownictwem lawinowym oraz skupiającej zagadnienia szeroko zakrojonego ratownictwa w warunkach zimowych. W terenie odbył się pokaz metod ewakuacji pasażerów kolejki krzesełkowej w wykonaniu bułgarskich ratowników.  Podczas prac w komisjach poruszono istotne kwestie związane z parametrami sprzętu używanego w działaniach ratowniczych. Odbyły się również rozmowy z producentami i dostawcami sprzętu pod kątem możliwości wykorzystania go w Pogotowiu.

Delegacja Grupy Beskidzkiej GOPR składa serdeczne podziękowania Fundacji Radan za sfinansowanie wyjazdu do Bułgarii.

 

Wróć