Skip to content Skip to footer
KIM JESTEŚMY?

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie na cel statutowy Fundacji!

hands-making-equipment

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie na cel statutowy Fundacji

o fundacji

Wspierasz przekazując
1,5% podatku

Misją Fundacji jest: wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, promowanie sportu i zdrowego trybu życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Misja Fundacji realizowana jest w szczególności poprzez dotowanie wszystkich grup GOPR, sponsorowanie i pomoc w organizacji imprez oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu promocję sportu, jak również wsparcie młodych talentów. Fundacja udziela pomocy finansowej ratownikom poszkodowanym w wypadkach górskich, wspiera działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych i ubogich. 

Zapraszamy do wsparcia działalności Fundacji poprzez przekazanie 1,5% podatku – KRS 0000283966 czy wpłaty darowizny na konto PKO Bank Polski S.A. nr: 08 1020 2401 0000 0802 0234 9074.

Partnerzy

Współpracujemy z...

Wspierasz przekazując 1,5% podatku

Wpisz KRS 0000283966 wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
W pozycji informacje uzupełniające wpisz cel szczegółowy, na jaki chcesz przekazać swój 1,5%.